Lägesrapport

Textöversättning

Del Ett – De Tre Prövningarna: 100%

Del Två – Resan: 100%

Del Tre – Under Apön: 100%

Del Fyra – Kajbrusk Sparkar Röv: 100%

Övrigt:  Room 88: COPY PROTECTION – 100%

Grafiköversättning – 100%


Korrektur/fix: 0%